ศาลฎีกาสั่งรับคดี สล้าง สนั่น หนาว! กบดาน 2 วันสู้ศึกเชือด - 2542 [1999]


สล้าง บุนนาค, พล.ต.อ., 2480-
สนั่น ขจรประศาสน์, พล.ต., 2478-
ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์, 2485-


คดีและการสู้คดี--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--2542

อภิปรายไม่ไว้วางใจ คดีสล้าง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305