ปชป.เปิดเกมนอกสภาขึ้นป้ายทั่วกรุงประจาน จิ๋ว ทำ ศก.ย่อยยับ - 2542 [1999]


สนั่น ขจรประศาสน์, พล.ต., 2478-
สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-


พรรคประชาธิปัตย์


รัฐมนตรี--อภิปราย--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--อภิปราย--2542

อภิปรายไม่ไว้วางใจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305