พิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ.

นโยบายเศรษฐกิจของ มหาเธร์ โมฮำหมัด ผิดจริงหรือ. - 2541 [1998]


นโยบายการเงิน--มาเลเซีย.


มาเลเซีย--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305