วิกฤตเศรษฐกิจโลกกระทบธุรกิจนำเข้าไต้หวันลดฮวบ ชี้สินค้าไทยยังไปได้สวยติดอันดับที่ 13 ของโลก. - 2541 [1998]

0859-192x


การลงทุนของไต้หวัน--ไทย.


ไต้หวัน--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--การค้า--ไต้หวัน.

วิกฤตการณ์เศรษฐกิจเอเชีย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305