องครักษ์ปักหลักสู้ศึกเชือด ปชป. ปัดฝุ่นข้อมูลเก่า ชูแผน ตั้งขับ-ขยับแฉ แก้เกม - 2542 [1999]


ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-
สนั่น ขจรประศาสน์, พล.ต., 2478-
สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-


รัฐมนตรี--อภิปราย--ไทย


ไทย--การเมืองและการปกครอง--อภิปราย--2542

อภิปรายไม่ไว้วางใจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305