อาเซียนอ่อนข้อรับข้อเสนอใหม่ อียู - 2542 [1999]


การประชุมคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียน-ยุโรป


สหภาพยุโรป


กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์ต่างประเทศ--กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป
กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--พม่า

การประชุมสุดยอดอียู-อาเซียน อียู

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305