จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

โลคอลโรด นรกเลียบทางรถไฟ - 2542 [1999]


โครงการถนนเลียบทางรถไฟตามแนวโฮปเวลล์


ถนน--ไทย--กรุงเทพฯ

ถนนเลียบทางรถไฟ โลคัลโรด LOCAL ROAD โลคอลโรด

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305