ณัฐนันท์ วิจิตรอักษร.

วอเรน เกริกอาสานำทัพหอฯอเมริกันในประเทศไทย. - 2542 [1999]

0859-1237


หอการค้าอเมริกันประจำประเทศไทย


สหรัฐอเมริกา--นโยบายการค้า.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305