แฟ้บ ชูกลยุทธ์ ยินดีคืนเงินหากไม่พอใจ - 2542 [1999]


บริษัทคอลเกต-ปาล์มโอลีฟ (ประเทศไทย)


การส่งเสริมการขาย
ผงซักฟอก--การตลาด.
สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย

กลยุทธ์การตลาด แฟ้บ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305