ยอดส่งออก มัน พุ่ง ไตรมาสแรกกว่า 14 เปอร์เซ็นต์ เหตุอียู-อิตาลีซื้อเพิ่ม - 2542 [1999]


มันสำปะหลัง--การตลาด--ไทย
การส่งออก--ไทย


ไทย--การค้า--ยุโรป
ยุโรป--การค้า--ไทย
ไทย--การค้า--อิตาลี
อิตาลี--การค้า--ไทย

อียู

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305