รูเบียฯดันนกแก้ว ยี่ห้อไทยขึ้นชั้นตลาดสากล - 2542 [1999]


บริษัทรูเบียอุตสาหกรรม


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย

รูเบียฯ นกแก้ว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305