สกาวรัตน์ ศิริมา

แผนพัฒนาท่องเที่ยวไทย-พม่าถึงคราวต้องปิดฉาก - 2542 [1999]


อุตสาหกรรมท่องเที่ยว--ไทย


ไทย--การค้า--พม่า.
พม่า--การค้า--ไทย.

การค้าชายแดน แผนพัฒนาท่องเที่ยวไทย-พม่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305