ธงชัย สันติวงษ์

สองคู่หูพลิกล็อกในสองดรีมทีมเศรษฐกิจ - 2542 [1999]


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา--ภาวะเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305