กาญจนา หงษ์ทอง

แบงก์นอกมีเวลาคิดได้ไม่นาน ช้าอาจต้องซื้อแบงก์ไทยแพง - 2542 [1999]


ธนาคารและการธนาคาร--ไทย
ธนาคารพาณิชย์--ไทย
ธนาคารและการธนาคารต่างประเทศ--ไทย
การลงทุนของต่างประเทศ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305