สินค้าใหม่แห่รักเด็กจอห์นสันฯรุกครบเซ็ต ยึด เบอร์ 1 สมศักดิ์ศรี - 2542 [1999]


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย
เครื่องใช้สำหรับเด็ก--การตลาด

ผลิตภัณฑ์เด็ก สินค้าคอนซูเมอร์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305