ไทยเดินหน้าส่งทุเรียนไปญี่ปุ่น ขายไซซ์เล็กหวังเอาใจผู้บริโภค - 2542 [1999]


การส่งออก--ไทย
ทุเรียน--การตลาด--ไทย.


ไทย--การค้า--ญี่ปุ่น.
ญี่ปุ่น--การค้า--ไทย.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305