เปิดโพยผังเมืองใหม่ กทม.บูมพื้นที่ซับเซ็นเตอร์ 6 โซน - 2542 [1999]


ผังเมือง--ไทย--กรุงเทพฯ

ผังเมืองใหม่ กทม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305