ธงชัย สันติวงษ์

บทเรียนจากวิกฤติเศรษฐกิจ - 2542 [1999]


การเงิน--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--นโยบายเศรษฐกิจ

วิกฤติเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305