สมชาย สามารถ

ปิดท่าเรือน้ำลึกสงขลาดับฝันการลงทุนภาคใต้ - 2542 [1999]


ไทย (ภาคใต้)--นโยบายเศรษฐกิจ.
ไทย (ภาคใต้)--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--การค้า

ท่าเรือน้ำลึกสงขลา การลงทุนภาคใต้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305