ส่งออกสินค้าเกษตรป่วนหนัก!อินโดฯ ห้ามนำเข้า ข้าว-น้ำตาลไทย - 2542 [1999]


การส่งออก--ไทย
ข้าว--ไทย
น้ำตาล--ไทย


ไทย--การค้า--อินโดนีเซีย
อินโดนีเซีย--การค้า--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305