สมศักดิ์ ศรีสังข์

การเปิดเสรีในเอเปค และผลกระทบต่อการส่งออกอาหารทะเลกระป๋องของไทย - 2539 [1996]


ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก


การค้าเสรี.
อาหารทะเลกระป๋อง--ไทย

APEC เอเปค

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305