ลดาวรรณ ครุธศรัทา

ผู้หญิงเลือดนักสู้ คุณหญิงจำนงศรี หาญเจนลักษณ์ - 2542 [1999]

0125-7331


จำนงศรี หาญเจนลักษณ์, คุณหญิง


สตรีในธุรกิจ--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305