นิธิ เอียวศรีวงศ์

การเมืองภาคประชาชน - 2540 [1997]


การแก้ไขรัฐธรรมนูญ


ไทย--รัฐธรรมนูญ--การแก้ไข.
ไทย--กฎหมายรัฐธรรมนูญ--การแก้ไข.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305