เจนโก้ ถอยทัพเลิกสร้างแล้ว! ศูนย์กำจัดกากอุตฯปลวกแดง - 2540 [1997]


บริษัทบริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ปลวกแดง (ระยอง)
ไทย--อุตสาหกรรม--การกำจัดขยะ

ศูนย์กำจัดกากอุตสาหกรรม เจนโก้

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305