อุปทูตอิรักโทษอเมริกา อยู่เบื้องหลังทุกวิกฤติ - 2540 [1997]


ไฟซาล บี. ฮุสเซ็น


กลุ่มประเทศอาเซียน--ภาวะเศรษฐกิจ
อิรัก--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา
กลุ่มประเทศอาเซียน--ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ--สหรัฐอเมริกา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305