ขุมทรัพย์แสนล้าน คมนาคม ล้างมือหรือล้างบาง! - 2540 [1997]


สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-


กระทรวงคมนาคม
โครงการสนามบินหนองงูเห่า.
โครงการทางรถไฟและทางด่วนรถยนต์ยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร.


สนามบินหนองงูเห่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305