โฮปเวลล์จบ เริ่มของใหม่ถนน 700 ล้าน - 2540 [1997]


ถนนเลียบทางรถไฟตามแนวโฮปเวลล์
โครงการทางรถไฟและทางด่วนรถยนต์ยกระดับในเขตกรุงเทพมหานคร


ถนน--ไทย--กรุงเทพฯ

LOCAL ROAD โลคัลโรด โครงการโฮปเวลล์ ถนนเลียบทางรถไฟ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305