กรมศิลป์สั่ง กทม. เบรกประกวดราคา สร้างทางยกระดับ คลองภาษีเจริญ - 2542 [1999]


ถนน--แง่สิ่งแวดล้อม--ไทย--กรุงเทพฯ


คลองภาษีเจริญ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305