ชิง ส.ท. หนองกี่วุ่น อุ้ม ปธ. ต่อรอง ศาลสั่ง เปิดหีบ ปากน้ำ 16 ก.ค.นี้ - 2542 [1999]


สภาเทศบาล--การเลือกตั้ง


การเลือกตั้งท้องถิ่น--ไทย--บุรีรัมย์
สมาชิกสภาเทศบาล--การเลือกตั้ง


หนองกี่ (บุรีรัมย์)

ส.ท.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305