โต๊ะข่าวภูมิภาค.

แผนพัฒนาชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจ ต้องนำการเมือง - 2534 [1991]


ไทย (ภาคใต้)--นโยบายเศรษฐกิจ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305