อาวุธ อินทร์สมรภูมิ

ศึกชิงบัลลังก์การเมือง ในภาวะอาณาจักรล่มสลาย - 2541 [1998]

1513-2730


ชวน หลีกภัย, 2481-
ชวลิต ยงใจยุทธ, พล.อ., 2475-
ทักษิณ ชินวัตร, 2492-
บรรหาร ศิลปอาชา, 2475-
กร ทัพพะรังสี, 2488-
สนั่น ขจรประศาสน์, พล.ต., 2478-
สุเทพ เทือกสุบรรณ, 2492-
ธารินทร์ นิมมานเหมินท์, 2488-
ศุภชัย พานิชภักดิ์, 2489-
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, 2507-


นักการเมือง--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305