รวี วีระนันท์

กรณี พิซซ่าฮัทบทเรียนของใคร? - 2543 [2000]

1513-3656.


บริษัทเดอะพิซซ่า
บริษัทไทรคอน เรสเทอร์รองต์ อินเตอร์เนชั่นแนล


พิซซ่า--การศึกษาเฉพาะกรณี--ไทย
แฟรนไชส์ (การขายปลีก)--การศึกษาเฉพาะกรณี
ร้านอาหารสำเร็จรูป
อาหารสำเร็จรูป--การศึกษาเฉพาะกรณี--ไทย

กรณีศึกษา Pizza Hut พิซซ่าฮัท

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305