พลประสิทธิ์ ฤทธิ์รักษา

ปัญหาการสั่งเรียกเก็บเบี้ยปรับภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีนำใบกำกับภาษีปลอมมาใช้ในการคำนวณภาษี - 2542 [1999]

0125-6524


ภาษีมูลค่าเพิ่ม--ไทย

เงินเพิ่มภาษีมูลค่าเพิ่ม

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305