จิรศักดิ์ รอดจันทร์.

สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับการปรับโครงสร้างหนี้ในช่วงปี 2543-2544 - 2543 [2000]

0125-5991.


สินเชื่อธนาคาร--ไทย
หนี้--ไทย
ภาษีเงินได้--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305