อำนาจ วรชาติ

การพัฒนาธุรกิจสู่ระบบแฟรนไชส์ - 2543 [2000]

0125-233x.


แฟรนไชส์ (การขายปลีก)

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305