วิทวัส รุ่งเรืองผล

บทบาทของสินค้ากับรายได้ - 2543 [2000]


ร้านค้าปลีก
การขายปลีก
การค้า

บทบาทของสินค้า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305