ยูนิลีเวอร์ฯ บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด มูลค่าตลาด 14,000 ล้านบาท - 2541 [1998]


บริษัทลีเวอร์ บราเธอร์ (ประเทศไทย)--ประวัติ
บริษัทยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์.


สินค้าอุปโภค-บริโภค--การตลาด.--ไทย
โฆษณา--สินค้าอุปโภค-บริโภค--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305