วีระ นุตยกุล

ตามฝันไปซาฟารีที่ แทนซาเนีย - 2540 [1997]

http://digi.library.tu.ac.th/journal/0104/SARA_013_147_2540.pdf


แอฟริกา--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.
แทนซาเนีย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305