ชญานิจฉ์ ดาศรี.

ซิตี้แบงก์จับนักข่าวฝึกค้าเงิน ซื้อขายจริงผ่าน Bourse Game - 2543 [2000]

0125-7597.


การเงินธุรกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305