อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์.

นโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และมูลฝอยบรรจุภัณฑ์ของสหภาพยุโรปและการนำไปปฏิบัติในประเทศสมาชิก : ประสบการณ์สำหรับประเทศไทย. - 2542 [1999]

0125-3093


ขยะและการกำจัดขยะ.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305