กิตติพงศ์ ภู่พันธุ์.

การค้าอินโดจีนส่วนภูมิภาคขยับได้แล้ว! - 2543 [2000]

0859-1237


ศูนย์ส่งเสริมการส่งออก.


ไทย--การค้า--เวียดนาม.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305