สนามบินหนองงูเห่า ศูนย์กลางการบินไร้อนาคต(?) - 2543 [2000]

0858-0731


ท่าอากาศยาน--ไทย--สมุทรปราการ
การขนส่งทางอากาศ--ไทย.


สนามบินหนองงูเห่า

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305