วิทวัส รุ่งเรืองผล

กรณีศึกษา : บทเรียนจากความล้มเหลว - 2543 [2000]


แฟรนไชส์ (การขายปลีก)--การศึกษาเฉพาะกรณี

กรณีศึกษา

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305