ธงชัย สันติวงษ์

เศรษฐกิจไทยเป็นไปกับหัวรถจักร - 2544 [2001]


วิกฤตการณ์ทางการเงิน--ไทย
นโยบายการเงิน--ไทย


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ

AMC

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305