ธงชัย สันติวงษ์.

วิกฤติรอบสองจะมาเยือนหรือไม่? - 2544 [2001]


พยากรณ์เศรษฐกิจ.


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ.
ไทย--การเมืองและการปกครอง.

วิกฤติเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305