ธงชัย สันติวงษ์

วิกฤติรอบสองจะมาเยือนหรือไม่? - 2544 [2001]


พยากรณ์เศรษฐกิจ


ไทย--ภาวะเศรษฐกิจ
ไทย--การเมืองและการปกครอง

วิกฤติเศรษฐกิจ

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305