รุจน์ โกมลบุตร.

ทำไมรึ?ถ้าสื่อจะมีสังกัด! - 2543 [2000]


สื่อมวลชน--ไทย

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305