รุจน์ โกมลบุตร.

เมื่อธนาคารโลกวิพากษ์การทำงานเอดส์ไทยอย่างถึงกึ๋น - 2543 [2000]


ธนาคารโลก


กลุ่มอาการภูมิคุ้มกันเสื่อม--การป้องกันและควบคุม--ไทย

เอดส์

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305