ปปช.ออกกฏหมายจนท.รัฐรับทรัพย์!ไม่ใช่ญาติ แค่ 3 พันฝ่าฝืนคุก 3 ปี - 2543 [2000]


การฉ้อราษฎร์บังหลวง--ไทย

การรับทรัพย์ คณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ปปช.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305