เอนก นาวิกมูล.

แผ่นเสียงเพลงปักษ์ใต้ - 2540 [1997]


เพลงพื้นเมืองไทย--ประวัติ--ไทย (ภาคใต้)
แผ่นเสียง

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305