หน้าต่างลงทุนไทยในต่างประเทศกัมพูชา เวียดนาม จีน. - 2544 [2001]

0857-8702


การลงทุน--จีน.
การพัฒนาเศรษฐกิจ--เวียดนาม.


ไทย--การค้า--กัมพูชา.

Thammasat University Libraries
2 Prachan Road, Phranakorn, Bangkok 10200
Tel. 0-2986-9612 ext. 1305